Chăm sóc tóc

Hạn sử dụng tháng 6/2022  
Hạn sử dụng xa Giao hàng miễn phí
Giao hàng miễn phí. Sản phẩm mới. Hạn sử dụng sau khi mở nắp là 12 tháng.